Online afspraak maken

Maak gemakkelijk online een afspraak!
De instellingen zijn aangepast, uw afspraak is gelijk bevestigd! U hoeft uw afspraak niet meer te bevestigen via de link in de e-mail.

Let op: als u uw afspraak afzegt binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, dan ben ik genoodzaakt de helft van de behandeling in rekening te brengen. 

Kunt u geen geschikte tijd vinden in het online systeem? Bel of mail dan gerust voor meerdere mogelijkheden. 
 

 

 

© Copyright Marja’s Beauty-ServiceTechnische implementatie: Provicom Multimediadiensten