Maak gemakkelijk online een afspraak!
De instellingen zijn aangepast, uw afspraak is gelijk bevestigd!
U hoeft uw afspraak niet meer te bevestigen via de link in de e-mail.

Let op: als u uw afspraak afzegt binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, dan ben ik genoodzaakt de helft van de behandeling in rekening te brengen.
Kunt u geen geschikte tijd vinden in het online systeem? Of wilt u liever in de avond in de stoel liggen? Bel, mail of stuur dan gerust een berichtje voor meerdere mogelijkheden.

© Copyright Marja’s Beauty-ServiceTechnische implementatie: Provicom Multimediadiensten